De oude schoorstenen op het dak van deze flats zijn dusdanig verouderd dat ze lekken. Tijd voor Pre-Fabs Schoorsteenommantelingen.

In overleg met de eigenaar is ervoor gekozen om aluminium kappen te maken en te plaatsen. De oude schoorsteen blijft bestaan maar samen met de aluminium ommanteling kan deze weer vele jaren voort. Het gaas zorgt er voor dat er geen vogels onder de schoorsteen deksel kunnen nestelen.